Studimi akademik

CHF26.90

5 stok

Libri është një udhëzues i detajuar,me përzgjedhje të kujdesshme leximesh dhe veprimtarish të të shkruarit akademik.

Autor:Jill Lewis

Botues:Bardhyl Musai&Dukagjin Pupovci

Përkthyese:Erjona Kurti

 

 

Libri është një udhëzues i detajuar,me përzgjedhje të kujdesshme leximesh dhe veprimtarish të të shkruarit akademik.Me ndihmën e tij studentët do të përparojnë në përdorimin e shprehive të studimit akademik në disiplinat universitare.Ai ofron një përgatitje të shkëlqyer për studimet në arsimin e lartë.Është i ndërtuar në tre pjesë.

Pjesa e parë:Udhëzues për metodat e të lexuarit dhe të studimit-i pajis studentët me shprehitë bazë si modelet e organizimit të tekstit,mbajtja e shënimeve,nxjerrjen e përfundimeve etj..

Pjesa e dytë:Ese për studimin akademik-përmban pjesë për studim nga disa disiplina si:psikologjia,sociologjia,shkencat e natyrës,biznesi,historia,letërsia dhe shkencat politike.

Kategoritë

Studimi akademik