Suneni Ebu Davud, komplet prej 3 vëllimesh

CHF89.00

2 stok

Vlerësimet e dijetarëve mbi Suneni Ebu Davud:

”Personi i cili nuk ka njohuri të mjaftueshme mbi fenë, mjafton për të të lexoj Kuranin Famëlartë dhe Sunenin e Ebu Davudit.” – Ibn Arabiu
”Ai i cili merret me shkencën e Fikhut i mjafton atij Suneni i Ebu Davudit.” – Imam Neveviu
”Libri i Allahut të Madhërishëm, Kurani është fundament kryesor i Islamit, kurse Suneni i Ebu Davudit është djep i Islamit” – Zekerija Es-Saxhi

Categories: ,

Titulli: Suneni Ebu Davud, komplet prej 3 vëllimesh
Autorë: El-Imam El-Hafidh, Ebu Davud, Sulejman Ibn El-Esh’ath Es-Sixhistani El-Ezdi
Përkthyen: Doc. Dr. Faredin Ebibi, Mr. Taxhedin Bislimi, Irfan Abazi, Jusuf Zimeri
Recensentë: Ruzhdi Shabani, Taxhedin Bislimi, Irfan Abazi, Jusuf Zimeri, Nasuf Hoxha, Abedin Musallari
Redaktor gjuhësor: Eglantin Kurti, Aqif Ajdini
Korrektor: Agim Abazi
Përgaditja kompjuterike dhe dizajni: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Vlerësimet e dijetarëve mbi Suneni Ebu Davud:

”Personi i cili nuk ka njohuri të mjaftueshme mbi fenë, mjafton për të të lexoj Kuranin Famëlartë dhe Sunenin e Ebu Davudit.” – Ibn Arabiu

”Ai i cili merret me shkencën e Fikhut i mjafton atij Suneni i Ebu Davudit.” – Imam Neveviu

”Libri i Allahut të Madhërishëm, Kurani është fundament kryesor i Islamit, kurse Suneni i Ebu Davudit është djep i Islamit” – Zekerija Es-Saxhi

Kategoritë

Suneni Ebu Davud, komplet prej 3 vëllimesh