Tabloja e paqes, tregime motivuese 2

CHF16.00

4 stok

Pozitiviteti, kuraja, guximi, shpresa, motivimi, këmbëngulja dhe të tjera cilësi si këto ushqehen shumë këndshëm dhe hijshëm nga ky libër tregimesh motivuese lexuesi i nderuar.

Titulli: Tabloja e paqes, tregime motivuese 2
Përzgjodhi dhe përktheu: Elmaz Fida
Redaktor: Sabaudin Jashari
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Pozitiviteti, kuraja, guximi, shpresa, motivimi, këmbëngulja dhe të tjera cilësi si këto ushqehen shumë këndshëm dhe hijshëm nga ky libër tregimesh motivuese lexuesi i nderuar.

Duke pasur parasysh se synimi kryesor i kësaj pakete tregimesh motivuese, pra këtij libri, është ai i lartpëmenduri, ky libër e shkarkon veten e tij nga barra e cilësive të një libri akademik. Pra në mbledhjen e këtyre tregimeve motivuese, është vërejtur morali i tyre më shumë se referenca e tyre, apo vërtetësia e zinxhirit të transmetimit të tyre.

Kategoritë

Tabloja e paqes, tregime motivuese 2