Të jesh Musliman Evropian

CHF19.90

18 stok

Kush jemi ne dhe Çka pritet prej nesh si muslimanë nga feja jonë.
Në shikim të parë, këto dy pyetje duken të thjeshta, por në fakt janë thelbësore për kushtet në të cilat jetojmë. Duke u bazuar në  kornizën e përgjithshme të identitetit islam, përtej një hapësire të pasigurt si Evropa arrijmë  të përcaktojmë se çfarë  është  e përshtatshme për mjedisin evropian dhe çfarë  duhet të reformohet dhe të përmirësohet për  arritjen e një  ekzistence të balancuar dhe të një bashkëjetesë paqësore.

Autori:Tarik Ramadan
Shtëpia botuese:Sira
Redaktor gjuhësor:Arlind Novi
Përgatiti për shtyp:Bashkim Avdiu
Përktheu nga anglishtja:Rejhan Neziri dhe Ali Pajaziti
Numri i fletëve:400 faqe

Kush jemi ne dhe Çka pritet prej nesh si muslimanë nga feja jonë.
Në shikim të parë, këto dy pyetje duken të thjeshta, por në fakt janë thelbësore për kushtet në të cilat jetojmë. Duke u bazuar në  kornizën e përgjithshme të identitetit islam, përtej një hapësire të pasigurt si Evropa arrijmë  të përcaktojmë se çfarë  është  e përshtatshme për mjedisin evropian dhe çfarë  duhet të reformohet dhe të përmirësohet për  arritjen e një  ekzistence të balancuar dhe të një bashkëjetesë paqësore.

Kategoritë

Të jesh Musliman Evropian