Të përgëzuarit me Xhennet

CHF13.00

9 stok

Titulli: Të përgëzuarit me Xhennet
Autor: Xhasim Mutava
Përkthyes: Elmaz Fida
Korrektor: Ammar Jusufi
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Numri faqeve: 254
Formati: A5
Botues: Shtëpia Botuese Furkan Ism – Shkup
Shtypi: Print Ism – Shkup

Ky libër ka për qëllim të trajtojë jetën e disa burrave të atij brezi të artë, gjegjësisht jetën dhe veprën e dhjetë sahabëve të përgëzuar me Xhennet. Feja që ka nxjerrë figura dhe liderë më të shumtë dhe më madhështorë në historinë njerëzore, është Islami. Ummeti islam është një nga ummetet më të pasur për sa i përket modeleve të mirë që duhet ndjekur njerëzit si shembull në jetën e tyre.

Por, fatkeqësisht, është për të ardhur keq që, përkundër një fakti të tillë, edhe muslimanët vazhdojnë të importojnë ide dhe vlera të huaja, vazhdojnë të ndjekin shembuj të huaj në rregullimin e jetës së tyre.

Ndërsa, ajo që kërkohet prej nesh është që, vlerat e mirëfillta t’i kërkojmë në jetëshkrimet e gjeneratës më të mirë, siç e përshkroi Profeti [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]: “Brezi më i mirë është brezi im, pastaj ata që i pasojnë, pastaj ata që i pasojnë.” Dhe ky libër ka këtë qëllim: të trajtojë jetën e disa burrave të atij brezi të artë, gjegjësisht jetën dhe veprën e dhjetë sahabëve të përgëzuar me Xhennet.

Kategoritë

Të përgëzuarit me Xhennet