Të shkruarit e historisë në epokën globale

CHF8.90

5 stok

Ky libër që i ofrohet lexuesit shqiptar, në fakt, është një filozofi e historisë, një trajtesë rreth çështjes së kuptimit të saj në epokën e kapitalizmit global dhe postmodernizmit.

Titull: Të shkruarit e historisë në epokën globale
Titulli i origjinalit: Writing history in the global era
Autor: Lynn Hunt
Përkthyes: Arjol Guni
Botues: Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Ky libër që i ofrohet lexuesit shqiptar, në fakt, është një filozofi e historisë, një trajtesë rreth çështjes së kuptimit të saj në epokën e kapitalizmit global dhe postmodernizmit.

Duke sfiduar konceptin West-centrist dhe eurocentrist të modernitetit, Hunt-i na mëson që të studiojmë historinë e etikës, që të mos merremi me utopi dhe të kemi synime modeste për të ardhmen e afërt. Libri në fjalë iu shërben studiuesve të shkencave shoqërore, filozofisë së historisë, historisë kulturore, si dhe të gjithë atyre që duan të njihen me problematikën që shtron autorja.

Kategoritë

Të shkruarit e historisë në epokën globale