Tëhuajësimi

CHF5.90

4 stok

‘’O ti njeri ! Ç’të mashtroi ty kundrejtë Zotit tëndë që është bujar e i urtë ?
I cili të krijoi, të përsosi  dhe të drejtoi.
Të përsosi në formën që ai dëshiroi.
Jo, nuk është ashtu. Ju përgenjeshtroni ditën e përgjegjësisë.’’ – KURAN

Titulli: Tëhuajësimi
Titulli i origjinalit: Firak
Autor: Atasoy Müftüoglu
E përktheu nga turqishtja: Emir Hukallo
Redaktor gjuhësor: Musa Bushrani
Kopertina: Avni Gashi
Faqosja: Berat Batiu

‘’O ti njeri ! Ç’të mashtroi ty kundrejtë Zotit tëndë që është bujar e i urtë ?
I cili të krijoi, të përsosi  dhe të drejtoi.
Të përsosi në formën që ai dëshiroi.
Jo, nuk është ashtu. Ju përgenjeshtroni ditën e përgjegjësisë.’’ – KURAN

Kategoritë

Tëhuajësimi