Temat Islame

CHF14.00

18 stok

Një libër i mrekullueshëm mbi shumë tema Islame që janë shumë aktuale në kohën që po jetojmë.

Titulli: Temat Islame
Titulli në boshjankishte: Islamske Teme
Autor: Salih Kurdi
Përkthyes: Dr. sc. Selim Sylejmani
Botues: Shtëpia botuese Drita e jetës
Editor: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Lulzim Lecaj
Recensues: Iljaz Mustafa, teolog
Lektor: Selim Sylejmani
Korrektor: Sadullah Ramizi
Realizimi kompjuterik: Era design
Shtypi: Druckart, Prishtinë

Një libër i mrekullueshëm mbi shumë tema Islame që janë shumë aktuale në kohën që po jetojmë.

Përmbajtja e librit:

Cilësit e Grupacionit ngadhnjimtar Islam deri në Ditën e Gjykimit, Bidati-Risitë, Krijesat dhe Ligjet e Allahut, Qëndrimi i Islamit ndaj Demokracisë, Gruaja në Islam dhe kërkimi i Shkencës, Dispozitat të cilat kanë të bëjnë me të posa lindurit, Besimtari e ka obligim ta ndihmojë vëllaun e vetë, Vëlla mos i shkakto tirani muslimanëve, Hadithe të zgjedhura lidhur me muajin e Ramazanit, Zekati, Dispozitat e Fikhut, Nga historia e Islamit – Si është shkatërruar ( shpërbërë ) Hilafeti, Një ditë në jetën e muslimanit, Sprova – Rrugë e Pejgamberëve dhe evliave. etj.

Kategoritë

Temat Islame