Terapia dashuri

CHF9.00

5 stok

Dashuria, siç mund ta shërojë njeriun, mund ta bëjë të ketë nevojë edhe për mjekim. Ajo, siç mund t’ia ndriçojë zemrën njeriut, mund t’ia nxijë edhe jetën.

Category:

Titulli: Terapia dashuri
Autor: Esan Gyl, psikolog Specialist
Përktheu nga turqishtja: Fatmir Sulaj
Recensent: Muhamed Jonuzi
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Formati: A5

Dashuria, siç mund ta shërojë njeriun, mund ta bëjë të ketë nevojë edhe për mjekim. Ajo, siç mund t’ia ndriçojë zemrën njeriut, mund t’ia nxijë edhe jetën.

Përpjekja për ta analizuar dashurinë me një fantazi terapeutike si dikush që e ka kaluar jetën duke i besuar madhështisë së dashurisë dhe që e sheh dashurinë përgjatë gjithë jetës si dinamizmi shpirtëror i ekzistencës së njeriut, me të vërtetë mund të perceptohet si një paradoks.

Në situata kur një zemër e ndriçuar me dashuri e nxin jetën e njeriut, ndoshta ky paradoks mund të kuptohet në një lloj mënyre, sepse jeta tashmë e ka humbur kuptimin e saj, zemra ka filluar ta ndjejë brengosjen në një fantazi vrastare, shpresa ia ka lënë vendin vetmisë dhe i dashuruari kërkon të shpëtojë nga kjo gjendje sepse është i shgetësuar prej saj.

Kategoritë

Terapia dashuri