Thesari i urtësive të përjetshme

CHF28.00

S’ka stok

Ky libër na prezanton me botëkuptimin që ka pasur ky dijetar i madh, rreth çështjeve të ekzistencës, jetës, vdekjes, ringjalljes, tubimit para Allahut të madhëruar, llogaria, dhe ajo që është më e rëndësishmja zemra dhe sëmundjet që e godasin atë.

Category:

Titulli: Thesari i urtësive të përjetshme
Titulli i origjinalit: A Collection of Wise Sayings
Autori: Ibn Kajjim el Xheuzije
Përktheu: Hanife Alija- Dauti
Recensentë: Mr. Sadik Mehmeti, Jusuf Hajrullahu
Lektor: Dr. Hysen Matoshi
Kopertina: Dorlir Kraja
Përgaditja kompjuterike: Besnik Hamiti
Botoi: Ensar

Ky libër na prezanton me botëkuptimin që ka pasur ky dijetar i madh, rreth çështjeve të ekzistencës, jetës, vdekjes, ringjalljes, tubimit para Allahut të madhëruar, llogaria, dhe ajo që është më e rëndësishmja zemra dhe sëmundjet që e godasin atë.

Në këtë libër autori na i shpalos këto të vërteta në mënyrë të mirë argumentuar dhe që i sjell si këshilla vëllazërore për lexuesit e tij. Leximi i këtij libri, të ngre në lartësinë në të cilën duhet të jetë besimtari dhe ta bën të qartë disnivelin në të cilin ndodhemi në krahasim me atë që duhet të jetë. Ky libër nuk duhet të mungojë nga bibliotekat tona dhe këshillat e tij nuk duhet të jenë larg veprave tona.

Kategoritë

Thesari i urtësive të përjetshme

CHF28.00