Thirrja islame akt profetik

CHF9.90

3 stok

Kjo vepër është ndërhyrje e ndihmës së parë për ata që e kanë gabuar rrugën e thirrjes. Kemi të bëjmë me përkujtues të natyrshmërisë së kodeve të ndjenjave dhe mendimeve për ata që u është prishur natyrshmëria. Kemi të bëjmë me thirrje që jetën e falur nga Allahu xh.sh. ta konvertojë në jetesë që e do Ai.

Titulli: Thirrja islame akt profetik
Autorë: Ramazan Kayan
Për botuesin: OJQ Arasta
Përkthyes: Dr. Musa Musai
Redaktor gjuhësor
Dizajner i kopertinës: Avni Gashi
Faqosës: Emir Hukallo
Botues: Botimet Fleta

Kjo vepër është ndërhyrje e ndihmës së parë për ata që e kanë gabuar rrugën e thirrjes. Kemi të bëjmë me përkujtues të natyrshmërisë së kodeve të ndjenjave dhe mendimeve për ata që u është prishur natyrshmëria. Kemi të bëjmë me thirrje që jetën e falur nga Allahu xh.sh. ta konvertojë në jetesë që e do Ai.

Thirrja është jetë, durim dhe art profetik. Për aq sa vazhdon jeta, aq vazhdon edhe thirrja. Thirrja islame është obligim që vjen prej devtshmërisë dhe ibadetit. Nevojë besimore. As pretendim e as fantazi. Është njëri ndër farzet. Madje është farz të cilin mund ta quajmë farzi i farzeve. Thirrja s’është emocion kalimtar. As angazhim sezonal. Këtu nuk kemi të bëjmë me aktivitet sociale kulturor. Kjo s’është shprehi. As aktivitet organizativ. Kjo është vet robërimi ndaj Allahut xh.sh. Thirrja është profesion i pejgamberëve. Atëherë thirrjen duhet ta vazhdojmë deri në frymën e fundit me qëndrim prej profeti.

Kategoritë

Thirrja islame akt profetik