Thirrja jonë

CHF5.00

9 stok

Ky është një libër që është përkthyer edhe më herët por në një verision më të shkurtër. Tani kjo vepër vjen e plotë në dorë të lexuesit.

Titulli: Thirrja jonë
Autori: Muhamed Nasiruddin Albani
Përmblodhi: Ali Hasen Abdul Hamid
Përktheu: Unejs Murati
Radaktor gjuhësor: Sylë Dinaj
Recensoi: Abdulmelik – Besfort Maxhuni
Kopertina: Arian Jahja

Ky është një libër që është përkthyer edhe më herët por në një verision më të shkurtër. Tani kjo vepër vjen e plotë në dorë të lexuesit.

Për të gjithë ata që duan të njohin se kush ishte Imam Albani, që për fat të keq shumica e shqiptarëve nuk e njohin dhe për të gjithë ata që mundohen të ftojnë në rrugë të Allahut xh.xh. ky libër është i domosdoshëm të lexohet. Në mënyrë që të qartësohen disa koncepte rreth metodës së davetit.

Kategoritë

Thirrja jonë