Thirrje në bashkëjetesë, Biografitë e katër imamëve, dhënia fund përçarjes dhe thirrja në bashkimin e njerëzimit

CHF18.00

6 stok

Kjo temë le të shërbejë si këshillë për të gjitha vendet ku hasen probleme të kësaj natyre, duke përfshirë familjet më të vogla e deri te popujt më të mëdhenj që ekzistojnë në botë. Madje le të jetë udhëzim edhe për ata, të cilët ndodhen në shtëpinë e Zotit, ku e dëgjojnë fjalën e Zotit dhe inshaallah, kur t’i dëgjojnë këto këshilla, të mundohen të jetojnë bashkë, e të duhen në mes veti që të ecet përpara.

Titulli: Thirrje në bashkëjetesë, Biografitë e katër imamëve, dhënia fund përçarjes dhe thirrja në bashkimin e njerëzimit
Autori: Amër Halid
Përktheu: Xhemaledin Misimi
Redaktorë profesional: Hamdi Iljazi
Redaktor gjuhësor: Mr. Elez Ismaili
Korrektor: Neim Ferati
Përgaditja kompjuterike dhe dizajni: Xhemaledin Misimi, Osman Ramadani
Shtypi: Alma – Shkup
Formati: B5
Faqe: 284

Kjo temë le të shërbejë si këshillë për të gjitha vendet ku hasen probleme të kësaj natyre, duke përfshirë familjet më të vogla e deri te popujt më të mëdhenj që ekzistojnë në botë. Madje le të jetë udhëzim edhe për ata, të cilët ndodhen në shtëpinë e Zotit, ku e dëgjojnë fjalën e Zotit dhe inshaallah, kur t’i dëgjojnë këto këshilla, të mundohen të jetojnë bashkë, e të duhen në mes veti që të ecet përpara.

Në botën perëndimore tregohet se ndërmarrjet e mëdha trashëgohen brez pas brezi, kështu që ka arritur që i shtati brez të trashëgojë këto kapacitete dhe t’i zgjerojë me reparte të ndryshme dhe punëtorë të kualifikuar. Te ne po ndodh e kundërta, sapo vdes babai, një uzinë a ndërmarrje të madhe e ndajmë në aq pjesë sa fëmijë jemi, e jo t’i bashkojmë edhe ato pjesë të ndara e ta rrisim fuqinë punëtore dhe kështu të shkojmë përpara.

Ka humbur besimi në mes burrit dhe gruas dhe ky është shkas që më në fund shkakton shkurorëzimin (ndarjen e tyre. Po ashtu, shohim nëpër gjyqe probleme të karaktereve të ndryshme. Kjo tregon se mungon edukata që nga fillimi, gjithashtu te ne mungon edhe gjuha e dialogut, bisedimeve për marrëveshje

E pyesim Perëndimin: para 100 vjetëve ku dhe si e mori Islamin? Kur dihet se në atë kohë nuk ka pasur internet, televizorë e mjete tjera të informimit si sot. Kontaktet e para perëndimorët me Fenë Islame i kanë pasur përmes Spanjës islame, sepse aty janë ngritur universitetet e para botërore. Ata i dërgonin fëmijët e tyre në universitetet islame për të mësuar dituritë shkencore islame të asaj kohe. Më vonë hapën edhe shkollat e tyre të orientalistikës, por për fat të keq, me të vetmin qëllim që Feja Islame të mësohet dhe t’iu interpretohet përendimorve zi e ma zi, ashtu si nuk është.

Përmbajtja e Librit:

Bashkësia në hijen e dashurisë, Bashkëjetesa, dialogu dhe mirëkuptimi, Vlera e bashkëjetesës
Kur filloi Islami të përhapet, Kush kanë qenë Imamët, Imamët kanë marrë mësim edhe prej grave, Imamët në ibadet
Imam ebu Hanifeja, Jeta dhe veprat, Të shprehurit e mendimit të lirë, Bisedë me dr. Usame Er-Rufaij
Imam Maliku, Jeta dhe veprat, Shembull i dijes dhe bashkëjetesës, Bisedë me dr. Zekerija Siddikun
Imam Shafiu, Jeta dhe veprat, Bisedë me dr. Abdulhamid Zijdan
Imam Ahmed ibn Hanbeli, Jeta dhe veprat, Biseda me Dr. prof. Sa’d El-Itibij
Gruaja dhe bashkëjetesa, Bisedë me dr. Linal Humsij, Çka mësuam gjatë leximit të këtij libri

Kategoritë

Thirrje në bashkëjetesë, Biografitë e katër imamëve, dhënia fund përçarjes dhe thirrja në bashkimin e njerëzimit