Toleranca Islame

CHF5.00

12 stok

Disa shpirtra keqadashës e akuzojnë Islamin për fanatizëm, kufizim të lirisë, inkurajim të detyrimeve fetare dhe pengim të tërë progresit. Edhe pse kjo shpifje, e cila, në realitet, mbështet në mosnjohjen e parimeve të Kur’anit, nuk ka kurrfa vlere në sytë e besimtarëve, detyra jonë është që ta luftojmë, sepse ajo nuk i atakon vetëm veprimet e muslimanëve, por edhe fenë e tyre.

Category:

Titulli: Toleranca Islame
Titulli i origjinalit: La Tolerance de L‘Islam
Autorë: Dr. Ahmed Muhamed El Hufi
Për Botuesin: Dr. Rexhep Boja
Përktheu nga frëngjishtja: Mehmet Zhinipotoku
Recensentë: Mr. Qemajl Morina
Redaktura gjuhësore: Vehap Shita
Botues: Sh.B. Dituria Islame, Prishtinë
Biblioteka: Histori dhe qytetërimi Islam
Kopertina dhe realizimi kompjuterik: Nip Shuli
Shtypi: NGB Interpress R. Copmany, Prishtinë

Disa shpirtra keqadashës e akuzojnë Islamin për fanatizëm, kufizim të lirisë, inkurajim të detyrimeve fetare dhe pengim të tërë progresit. Edhe pse kjo shpifje, e cila, në realitet, mbështet në mosnjohjen e parimeve të Kur’anit, nuk ka kurrfa vlere në sytë e besimtarëve, detyra jonë është që ta luftojmë, sepse ajo nuk i atakon vetëm veprimet e muslimanëve, por edhe fenë e tyre.

Pretendimet që duan të thonë se Islami shkakton gjendjen e pasigurisë ndër besimtarët e ditëve tona nuk kanë kurrfarë baze. Mjafton t’i hedhim një sy epërsisë së qyterërimit të muslimanëve gjatë shekujve, forcës dhe fuqisë së tyre për ta kuptuar vlerën e urtisë dhe të bukurisë së parimeve islame.

Idhtarët e Muhamedit a.s. brenda njëqind vjetëve krijuan një perandoi shumë më të madhe dhe shumë më solide se perarndoritë romake, greke e persiane. Dominimi i tyre shtrihej në tri kontinente dhe ky dominim zgjati derisa muslimanët ecnin rrugës së shtruar nga Muhamedi a.s, sipas Librit të shpallur. Por,  ditën kur u larguan nga kjo rrugë, ata fiiluar të robërohen nga armiqtë e tyre, të cilët i pushtonin territoret e tyre dhe i shfrytëzonin pasuritë e tyre në formë të kolonizimit, të okupacionit, të tutorisë dhe komisariatit të lartë.

Nëse Iexuesi gjen në këto faqe një konfrontim midis Islamizmit në njërën anë dhe Judaizmit ose Krishterimit në anën tjetër, po theksojmë se qëllimi ynë nuk është aspak që t’i atakojmë as Judaizmin as Krishterimin, sepse ne besojnrë në misionin e Musait dlte të Isait, por qëllimi ynë është që të flasim për zhvillimin e Islamit, i cili, duke përfshirë edhe religjionet e tjera, i bashkon zemrat dhe e forcon besimin me tolerancen dhe zemërgjerësinë e vet. I këtillë është lslami dhe i këtillë do të rnbetet: një religjion i kujdesshëm për interesin dhe të mirën e njerëzve, për mirëkiptimin dhe paqen që duhet të mbretëroj midid tyre.

Kategoritë

Toleranca Islame