Trajtesa të zgjedhura islame dhe shkencore I 

CHF14.00

6 stok

Temat e trajtuara në këtë libër pjesa e parë, në të vërtetë janë ato çfar kanë kërkuar hoxhallarët ti trajtojnë në xhamitë e tyre. Në të njëjtën kohë është edhe ajo për të cilën kanë më së tepërmi nevojë edhe besimtarët e thjeshtë. Dihet se një nga metodat e thirrjes islame është tu flasësh njerëzve në gjuhë sa më të thjeshtë dhe në atë gjuhë që ata kuptojnë. Sot në shek. që kaluam dhe shek. që po jetojmë, shkenca është bërë një nga gjuhët e komunikimit. Pikërisht kjo është edhe gjuha që autori flet në këtë libër, gjuhë e thjeshtë por edhe shkencore. Trajtesat e këtij libri duhet të bëhen edhe nëpër mexhliset e shtëpive tona.

Category:

Titulli: Trajtesa të zgjedhura islame dhe shkencore I
Autori: Prim. dr. sci. med. Ali F. Iljazi
Recensues: Munir ef. Salkurti
Redaktor gjuhësor: Hasan Arllati
Korrektor: Ali R. Gojani
Radhitja kompjuterike: Ardian Kurhasani, Yll Zherka, Agim Ballat
Ballina: Kujtim Neza
Shtypi: Graf Ing – Prishtinë

Temat e trajtuara në këtë libër pjesa e parë, në të vërtetë janë ato çfar kanë kërkuar hoxhallarët ti trajtojnë në xhamitë e tyre. Në të njëjtën kohë është edhe ajo për të cilën kanë më së tepërmi nevojë edhe besimtarët e thjeshtë. Dihet se një nga metodat e thirrjes islame është tu flasësh njerëzve në gjuhë sa më të thjeshtë dhe në atë gjuhë që ata kuptojnë. Sot në shek. që kaluam dhe shek. që po jetojmë, shkenca është bërë një nga gjuhët e komunikimit. Pikërisht kjo është edhe gjuha që autori flet në këtë libër, gjuhë e thjeshtë por edhe shkencore. Trajtesat e këtij libri duhet të bëhen edhe nëpër mexhliset e shtëpive tona.

Kategoritë

Trajtesa të zgjedhura islame dhe shkencore I