Tre Parimet dhe komentimi i tyre

CHF14.00

S’ka stok

Shpjegimi i tre parimeve bazë të Islamit. Parimi i parë : Ta njohë robi Zotin e tij. Parimi i dytë: Njohja e Fesë Islame me argumete  dhe Parimi i tretë: Njohja e Pejgamberit tuaj

Titulli: Tre Parimet dhe komentimi i tyre
Komentator: Muhamed ibën Salih E-Uthejmin
Përktheu: Muharem Ismaili
Redaktor: Omer Zaimi
Redaktor gjuhësor: Roald A. Hysa
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Ballina: Suhejb Xhemaili
Për botuesin: Bekir Halimi
Botues: Nun
Faqe: 128

Shpjegimi i tre parimeve bazë të Islamit. Parimi i parë : Ta njohë robi Zotin e tij. Parimi i dytë: Njohja e Fesë Islame me argumete  dhe Parimi i tretë: Njohja e Pejgamberit tuaj.

Kategoritë

Tre Parimet dhe komentimi i tyre

CHF14.00