Tre urtarë muslimanë – Avicena – Suhrawerdi – Ibn ‘Arabi

CHF12.90

4 stok

Autori në këtë vepër synon që përmes tyre të shpreh pikëpamjet e tri shkollave të rëndësishme, gjegjësisht filozof-shkencëtarëve, përndritësve dhe urtarëve.

Titulli: Tre urtarë muslimanë – Avicena – Suhrawerdi – Ibn ‘Arabi
Autorë: Sejjid Husein Nasr
Përkthimi, parathënia, shënimet dhe shtojcat: Edin Q. Lohja
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor artistik dhe disajni: Edib Agagjyshi
Redaktimi dhe korrektura: Ornela Ademovi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikqyrës i shtypit: Kemail Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Autori në këtë vepër synon që përmes tyre të shpreh pikëpamjet e tri shkollave të rëndësishme, gjegjësisht filozof-shkencëtarëve, përndritësve dhe urtarëve.

Për më tepër, ndonëse jo të vetmet që kanë ekzistuar në Islam, shkollat e tyre janë ndër më të rëndësishmet që u shfaqën pas kësaj periudhe të hershme dhe demonstrojnë në tërësinë e tyre një aspekt shumë domethënës të intelektualitetit islam, duke shpalosur horizonte që kanë përcaktuar jetën intelektuale të aq shumë urtarëve të mëdhenj të Islamit.

Ky libër tejmase iu shërben studiuesve të filozofisë dhe të gjithë atyre që duan të njihen me këta tre eruditë të mëdhenj që ka pasur bota.

Kategoritë

Tre urtarë muslimanë – Avicena – Suhrawerdi - Ibn ‘Arabi