Trëndafili i krishterë

CHF14.90

13 stok

Ne jemi të detyruar të jetojmë pa pritur respekt prej të tjerëve, aq sa shfaqim respekt  kundrejtë tyre. Meqë i gjithë njerëzimi është i afërt në zanafillë, atëherë të gjithë janë të detyruar t’I lënë të tjerët të lire në besimin e tyre.

Titulli: Trëndafili i krishterë
Titulli i origjinalit: Hristiyan Gülü – Emine Şenlikoĝlu
Autore: Emine Shenlikoglu
Përktheu: Fatmir Sulaj
Redaktor: Bujar Vërbovci
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botues: Sira, Prishtinë

Ne jemi të detyruar të jetojmë pa pritur respekt prej të tjerëve, aq sa shfaqim respekt  kundrejtë tyre. Meqë i gjithë njerëzimi është i afërt në zanafillë, atëherë të gjithë janë të detyruar t’I lënë të tjerët të lire në besimin e tyre.

Ne jemi njerëz. Atëherë, duhet të mësojmë të bëjmë durim kundrejt të të tjerëve dhe të bëjmë dallim ndërmjet ofendimit dhe kundërshtimit.

Në ditët e sotme, veprat e mira të mendimit të kundërt nuk mbartin cilësinë për tu bërë lajm. Meqë e vërteta është kjo, atëherë duhet të mendojmë se si mund ti ndriçojmë këto net të errëta. Nëse dëshirojmë të përparojmë, jemi të detyruar ta mendojmë edhe këtë : ‘’ Jo gjithmonë ne mund të jemi të drejtë. Nganjëherë edhe kundërshtari mund të ketë të drejtë.’’

Kur njerëzimi të arrijë ta bëjë dallimin ndërmjet këtyre, do ta meritojë më shumë të drejtën për tu lavdëruar ngaqë tashmë e shikon botën ndryshe.

Kategoritë

Trëndafili i krishterë