Trëndafilishtja Erëmirë

CHF6.90

3 stok

Pos Allahut Një, asgjë tjetër nuk është përkrah meje.
Kur bie, Allahu më ngritë. Kur sëmurem, Ai më shëron.
Kur varfërohem, Allahu më pasuron.
Kur bëj mëkat, Allahu më falë.
Ndjenjat njerëzore janë vetëm përceptim, fjalë të kota, dhe rrallë mund të mbështetemi në to. Nuk mund të mbështetemi në askend, përveç se në Allahun.

Për botuesin: Dr.sc. Fidan Mustafa
Përktheu: Nexhat Rexhepoviq
Redaktor: Mr. Haxhere Kurtolli
Redaktimi gjuhësor: Sabit Jaha
Dizajni grafik: Naser Vitia
Shtypi: SH.B.G Dritapress – Prishtinë

Pos Allahut Një, asgjë tjetër nuk është përkrah meje.
Kur bie, Allahu më ngritë. Kur sëmurem, Ai më shëron.
Kur varfërohem, Allahu më pasuron.
Kur bëj mëkat, Allahu më falë.
Ndjenjat njerëzore janë vetëm përceptim, fjalë të kota, dhe rrallë mund të mbështetemi në to. Nuk mund të mbështetemi në askend, përveç se në Allahun.

Kategoritë

Trëndafilishtja Erëmirë

Trëndafilishtja Erëmirë