Trillimet ndaj historisë sonë, një këndvështrim mbi historinë e qytetërimit islam

CHF17.90

5 stok

Detyra jonë është, që të gjykojmë mbi të vërtetat historike, duke pasur parasysh tërësinë e ngjarjeve dhe të fakteve, me të gjithë elementët përbërës të tyre, në të gjithë territorin ku udhëhoqën muslimanët, si dhe duke përdorur analogjizmat historike të popujve të së njëjtës kohë.

Titulli: Trillimet ndaj historisë sonë, një këndvështrim mbi historinë e qytetërimit islam
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Vladimir Kera
Redaktor: Hasan Baftijari
Redaktor gjuhësor: Eglantin Kurti
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqe: 444
Formati: A5
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Detyra jonë është, që të gjykojmë mbi të vërtetat historike, duke pasur parasysh tërësinë e ngjarjeve dhe të fakteve, me të gjithë elementët përbërës të tyre, në të gjithë territorin ku udhëhoqën muslimanët, si dhe duke përdorur analogjizmat historike të popujve të së njëjtës kohë.

Nga këtu, do të gjejmë se historia jonë për nga madhështia e saj, diferencohet dhe dallohet nga të gjitha historitë e popujve të asaj kohe. Nëse për perëndimorët, Epoka e Mesjetës njihet ndryshe si “Epoka e errët”, për ne muslimanët e njëjta periudhë njihet si epokë e civilizimit, dritës, dijes, kulturës dhe shpikjeve, apo ndryshe si “Epoka e artë”.

Vetë Evropa ka pohuar, se Lindja ka qenë djepi i dijeve dhe i koncepteve esenciale, mbi të cilat evropianët u bazuan, për të hedhur themelet e revolucionit të tyre.

Kategoritë

Trillimet ndaj historisë sonë, një këndvështrim mbi historinë e qytetërimit islam