Turku imagjinar

CHF17.90

2 stok

“Turku Imagjinar” edituar nga profesori slloven i antropologjisë kulturore Bozhidar Jezernik. Në këtë libër Bozhidar Jezernik vë ne dukje perceptimin ndaj turkut si “tjetri” i Evropës, ndërsa libri kryesisht përbëhet nga disa artikuj shkencorë të studiuesve slloven dhe turq. Në të,gjithashtu janë përfshirë edhe tre artikuj të studiuesve shqiptarë që merren me diadën turku-shqiptari. Ky botim përbën një material të rëndësishëm për fushat sociale dhe humanitare, për hulumtuesit, studentët dhe profilet e ndryshme të shkencave shoqërore.

Titulli: Turku imagjinar
Titulli i origjinalit: Imaginarni Turčin
Autor: Bozhidar Jezernik
Përkthyes: Skënder Latifi
Boton: Logos-A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus – Shkup

“Turku Imagjinar” edituar nga profesori slloven i antropologjisë kulturore Bozhidar Jezernik. Në këtë libër Bozhidar Jezernik vë ne dukje perceptimin ndaj turkut si “tjetri” i Evropës, ndërsa libri kryesisht përbëhet nga disa artikuj shkencorë të studiuesve slloven dhe turq. Në të,gjithashtu janë përfshirë edhe tre artikuj të studiuesve shqiptarë që merren me diadën turku-shqiptari. Ky botim përbën një material të rëndësishëm për fushat sociale dhe humanitare, për hulumtuesit, studentët dhe profilet e ndryshme të shkencave shoqërore.

Kategoritë

Turku imagjinar