Udhëkryqe politike Shqiptare ( trajtime dhe përjetime )

CHF11.90

9 stok

Ky libër është përmbledhje e shkrimeve, opinioneve dhe mendimeve të autorit, politikanit dhe ish-deputetit Shqiptar Abdi Baleta. Në këtë libër prej më tepër se 400 faqëve mund të gjeni 66 shkrimet e autori. Shkrimet dhe analizat e autorit mbetën dëshmi e gjallë dhe e kristaltë, përmes një qasje paradigmatike mbi trajektorën e zhvillimit politik shqiptar në Shqipri, Kosovë dhe Maqedoni.

Titulli: Udhëkryqe politike Shqiptare ( trajtime dhe përjetime )
Autorë: Abdi Baleta
Kryeredaktor: Latif Mustafa
Redaktor artistik & disejni: Halil Berisha
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print
Botues: SH.Q.K. ‘’Vizioni M’’ – Shkup

Ky libër është përmbledhje e shkrimeve, opinioneve dhe mendimeve të autorit, politikanit dhe ish-deputetit Shqiptar Abdi Baleta. Në këtë libër prej më tepër se 400 faqëve mund të gjeni 66 shkrimet e autori. Shkrimet dhe analizat e autorit mbetën dëshmi e gjallë dhe e kristaltë, përmes një qasje paradigmatike mbi trajektorën e zhvillimit politik shqiptar në Shqipri, Kosovë dhe Maqedoni.

Përmbajtja e librit: Themëlvënia e vetëvendosjes shqiptare, Bashkimi kombëtar jo Breukselizim për Shqiptarët, Ankthe shqiptare nga Neo-Otomanizmi, Vetëm modus vivendi, Pavarësia duhej shpallur në Shkup, Dera hapur hyrja nga oxhaku, Nacionalistët e vonuar dhe antinacionalistët e prapambetur, E keqja shqiptare, Terapi nacionaliste për të keqen shqiptare, Braktisja në Tiranë rrahja në Shkup, Serbia marëveshje jo bisedime po, Shqiptarët  pengje të mashtrimit dhe frikësimit, Amerikano-Shqiptarët nyje e lidhjeve Shqiptaro-Amerikane, Malcohet e keqja e Shqiptarëve, Në sfondin e sherreve për fqinjët, Shqiptarët ndërmjet feve dhe fetarizmave polotikë, Europa kërkon Jugosllavinë e tretë, Udhë e re apo zigzaku i vjetër, Halle shqiptare në ndërrim vitesh, Simbolikat fasadat dhe enigmat, Ëndrrat dhe andrrallat, Rikthimi tek lufta e ftohtë, Dy popuj një fat, Kosova tipikja në rastin Sui Generis, Tre uddhëkryqe dhe një ëndërr shqiptare, Shqiptarët në batakun e kaosit kaotik, etj……

Kategoritë

Udhëkryqe politike Shqiptare ( trajtime dhe përjetime )