Udhërrëfyes i të riut musliman në botën moderne

CHF12.00

1 stok

Ky libër është shkruar parasëgjithash për të rinjtë muslimanë ne botën islame dhe për ata që janë rritur ose kanë studiuar në Perëndim, që t’u shërbejë si udhërrëfyes në përballjen me boten moderne, e cila lindi dhe u kultivua ne Perëndim, duke u përhapur së fundmi në mbarë rruzullin tokësor. Megjithatë, mesazhi i kësaj vepre u përket posaçërisht edhe të rinjve muslimanë të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë, të cilet as nuk studiojnë në Perëndim e as nuk jetojnë në hapësirat e dar ul-Islamit, por i përkasin një bashkësie jetike, që përbën lidhje ndërmjet botës islame dhe Perëndimit.

Category:

Titulli: Udhërrëfyes i të riut musliman në botën moderne
Titulli i origjinalit: A young muslim’s guide tot he modern world
Autorë: Sejjid Husein Nasr
Përktheu dhe parathënia: Edin Q. Lohja
Redaktimi dhe korrektura: Ornela Ademovi
Grafika dhe faqosja: Brunilda Mata
Foto: Ibrahim Kalin
Kopertina: Oborri i luanëve, Alhambra, Kordoba

Ky libër është shkruar parasëgjithash për të rinjtë muslimanë ne botën islame dhe për ata që janë rritur ose kanë studiuar në Perëndim, që t’u shërbejë si udhërrëfyes në përballjen me boten moderne, e cila lindi dhe u kultivua ne Perëndim, duke u përhapur së fundmi në mbarë rruzullin tokësor. Megjithatë, mesazhi i kësaj vepre u përket posaçërisht edhe të rinjve muslimanë të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë, të cilet as nuk studiojnë në Perëndim e as nuk jetojnë në hapësirat e dar ul-Islamit, por i përkasin një bashkësie jetike, që përbën lidhje ndërmjet botës islame dhe Perëndimit.

Dhe pikërisht nga fakti se bashkësia muslimane shqipfolëse zë një pozicion aq të ndjeshëm kemi kënqësinë që kjo vepër, e cila tashmë është shfaqur ne turqisht, persisht, boshnjakisht dhe gjuhë të tjera islame, të shohë dritën e botimit në shgip, një gjuhë që nga njëra anë lidh shqiptarët ne rajonin e Ballkanit dhe nga tjetra është mjeti kryesor i shprehjes së mendimit dhe kulturës së muslimanëve që jetojnë në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni.

Kategoritë

Udhërrëfyes i të riut musliman në botën moderne