Udhëtarët drejt Zotit

CHF12.00

2 stok

Duke e njohur mirë jurisprudencën islame, autori ka ditur që me mjeshtërinë e fjalës, të qartësojë e t’ua bëjë të ditur njerëzve, se cila është rruga e vështirë, por më e drejtë për të shkuar drejt Zotit, e cila është dëshira dhe ëndrra e çdo muslimani të mirë.

Category: Tags: , ,

Titulli: Udhëtarët drejt Zotit
Titulli i origjinalit: Wayfarers to God
Autorë: Habib Ali Zejn Al Abidin Al Xhifri
Përktheu: Sabina Fejzullaj – Tufa
Redaktor: Prof. dr. Arian Kadiu
Arti grafik: Aurora Shehu
Bozues: Shoqata Kulturore Gruaja
Shtypi: Shtypshkronja Mileniumi i Ri

Duke e njohur mirë jurisprudencën islame, autori ka ditur që me mjeshtërinë e fjalës, të qartësojë e t’ua bëjë të ditur njerëzve, se cila është rruga e vështirë, por më e drejtë për të shkuar drejt Zotit, e cila është dëshira dhe ëndrra e çdo muslimani të mirë.

Autori Habib Ali, nëpërmjet një metodologjie shkencore e ka aftësinë e bukur që të komentojë thjeshtë e bindshëm, sepse atij si mungon forca e thellë argumentuese. Zbërthimi i ajeteve të ndryshme të Kuranit, për tua bërë më të kuptueshme ato fjalë të Arta, ato Fjalë të Rralla, ato Fjalë të Mrekullueshme, që transmetohen nëpërmjet Hazreti Muhamedit a.s. nga Allahu Bujar, Mëshiruesit e Dhuruesi i gjithçkaje në Botët.

Kategoritë

Udhëtarët drejt Zotit