Udhëtim drejt lumturisë

CHF22.00

4 stok

Të gjithë e kërkojnë lumturinë, por askush nuk pyet mbi burimin e vërtetë të saj. Kush është ai që ia fal njeriut lumturinë në këtë botë? Kush është ai që e bën diellin të lindë dhe jetën të vazhdojë?

Titulli: Udhëtim drejt lumturisë
Autorë: Amër Halid
Përktheu: Elmaz Fida
Lektor: Erblina Kaba
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Shtëpia Botuese Furkan Ism – Shkup
Shtypi: Print Ism – Shkup

Të gjithë e kërkojnë lumturinë, por askush nuk pyet mbi burimin e vërtetë të saj. Kush është ai që ia fal njeriut lumturinë në këtë botë? Kush është ai që e bën diellin të lindë dhe jetën të vazhdojë?

Lumturia është risk prej Zotit, prandaj le ta lusim Atë të na bëjë të lumtur. Vetëm Zoti e ka në dorë lumturinë tonë. Allahu i Madhërishëm thotë në Kur’anin famëlartë: “… se Ai jëp gazin dhe vajin.” (En-Nexhm: 43)

Udhëtimi drejt lumturisë, nuk mund t’i zgjidhë të gjitha problemet dhe hallet tona. Ajo që mund të bëjmë përgjatë këtij udhëtimi, është të ndezim dritë dhe shkëndija shprese.

Nëse të gjithë i ndjekim ato, mund të arrijmë lumturinë e kërkuar. Nëse ne veprojmë sipas porosive të profetit Muhained [salallahu alejhi ve sel-lem], të jeni të sigurt që do ta ndryshojmë jetën për mirë. Porositë e tij u ngjajnë pishtarëve të ndezur netëve plot ërrësirë.

Kategoritë

Udhëtim drejt lumturisë