Udhëzues për të kuptuar Sunetin dhe Hadithin

CHF14.90

2 stok

Praktika dhe thëniet profetike të të dërguarit të fundit Muhamed (a.s) paraqesin burimin e dytë të sistemit judikativ islam.
Ky libër i përgatitur nga autori Mehmet Görmez pikërisht ka për qëllim të shtjellojë mënyrën sesi duhet kuptuar dhe kontekstualizuar traditën dhe thëniet e Muhamedit a.s në epokën bashkëkohore.

Titulli: Udhëzues për të kuptuar Sunetin dhe Hadithin
Autor: Mehmet Görmez
Formati: A5
Faqe: 343

Praktika dhe thëniet profetike të të dërguarit të fundit Muhamed (a.s) paraqesin burimin e dytë të sistemit judikativ islam.
Ky libër i përgatitur nga autori Mehmet Görmez pikërisht ka për qëllim të shtjellojë mënyrën sesi duhet kuptuar dhe kontekstualizuar traditën dhe thëniet e Muhamedit a.s në epokën bashkëkohore.

Kategoritë

Udhëzues për të kuptuar Sunetin dhe Hadithin