Unë po krijoj në tokë një zëvendës

CHF12.90

S’ka stok

Ky libër na jep një koncept të ri për krijimin e njeriut dhe mënyrën se si ne duhet ta shohim ekzistencën tonë. Kur themi koncept i ri, jo në kuptimin se ka sjellë dicka ndryshe por në kuptimin e perceptimit të krijimit të njeriut dhe sjelljes së tij në tokë. Autori në këtë libër na e bën të qartë se Allahu xh.xh. e krijoi universin dhe cdo gjë në të, krijoi tokën dhe çdo gjë në të.

Titulli: Unë po krijoj në tokë një zëvendës
Autori: Amër Halid
Përktheu: Fatos Gërvalla
Recensent: Hasan Baftijari
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja dhe kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Print ISM – Shkup
Botoi: Furkan ISM

Ky libër na jep një koncept të ri për krijimin e njeriut dhe mënyrën se si ne duhet ta shohim ekzistencën tonë. Kur themi koncept i ri, jo në kuptimin se ka sjellë dicka ndryshe por në kuptimin e perceptimit të krijimit të njeriut dhe sjelljes së tij në tokë. Autori në këtë libër na e bën të qartë se Allahu xh.xh. e krijoi universin dhe cdo gjë në të, krijoi tokën dhe çdo gjë në të.

E bëri të përshtatshme për të jetuar dhe e nënshtroi atë plotësisht ndaj njeriut. E krijoi Ademin a.s. dhe e përsosi krijimin e tij dhe e vendosi në tokë. Allahu xh.xh. njeriun e quajti mëkëmbës, pra zëvendës në tokë. Për ta kuptuar më mirë fjalën zëvendës në tokë, patjetër që ky libër duhet të lexohet.

Kategoritë

Unë po krijoj në tokë një zëvendës

CHF12.90