Unë, tjetri dhe përtej – Hyrje në historinë e marrëdhënieve ndërmjet islamit dhe perëndimit

CHF35.90

3 stok

Autori në këtë libër shkoqit momente mjaft interesante të kontaktit mes Islamit dhe Perëndimit. Ndërsa gjatë trajtimit të këtyre marrëdhënieve ai përpiqet të ndjek perspektivat e kësaj dialektike të “unit-tjetrit”.

Titulli: Unë, tjetri dhe përtej – Hyrje në historinë e marrëdhënieve ndërmjet islamit dhe perëndimit
Titulli i origjinalit: Ben, Öteki ve Ötesi – Islam-Bati Iliṣkileri Tarihi Giriṣ
Autorë: Ibrahim Kalin
Përkthyes: Rubin Hoxha
Boton: Logos-A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktor gjuhësor: Arian Koçi
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus – Shkup

Autori në këtë libër shkoqit momente mjaft interesante të kontaktit mes Islamit dhe Perëndimit. Ndërsa gjatë trajtimit të këtyre marrëdhënieve ai përpiqet të ndjek perspektivat e kësaj dialektike të “unit-tjetrit”.

Ibrahim Kallën pohon se, të parët e Lindjes dhe e botës islame si ‘tjetër’ nga Evropa shkon deri në shekullin VII, kur Islami u shfaq në skenën e historisë. Qytetërimi evropian, i cili për arsye fetare e teologjike e bëri ‘tjetër’ Islamin në mesjetë, në epokën moderne këtë përjashtim e bën duke përdorur argumente jofetare dhe shekullare.

Kategoritë

Unë, tjetri dhe përtej - Hyrje në historinë e marrëdhënieve ndërmjet islamit dhe perëndimit