Vargu i gjurmëve autentike nga Sahabet dhe Tabiinet

CHF18.00

2 stok

Libri përmban fjalë autentike të Sahabëve dhe të Tabiinëve me tematika të ndryshme, dhe ky version i botimit është i stërmbushur me fjalë të këtyre kolosëve, që konsiderohet novatori në shtypin islam shqiptar.

Titulli: Vargu i gjurmëve autentike nga Sahabet dhe Tabiinet
Titulli në origjinal: Silsiletul-Athar es-Sahiha
Autor: Dani iben Munir Alu Zehevi
Kontrolloi: Dijetari Abdullah el-Ubejlan
Përktheu: Zejd Haziri
Recensentë: Valon Myrta
Kopertina: Avni Gashi
Redaktoi: Sabri Daku
Botuar nga shtepia botuese”Teuhid”-Zvicer

Libri përmban fjalë autentike të Sahabëve dhe të Tabiinëve me tematika të ndryshme, dhe ky version i botimit është i stërmbushur me fjalë të këtyre kolosëve, që konsiderohet novatori në shtypin islam shqiptar..

Ky libër është një kontribut i madh në këtë fushë, sepse është element i domosdoshëm i thirrjes islame, që pa të nuk ngritët thirrja e mirëfilltë…

Kategoritë

Vargu i gjurmëve autentike nga Sahabet dhe Tabiinet