Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 2

CHF14.90

24 stok

Në këtë libër, nga vargu i profetëve,të cilët janë pararendës dhe pothuaj si shenja paralajmëruese pranverore të ardhjes së Profetit tonë, Hz.Muhammedit -mëshira dhe paqja e Zotit qofshin mbi të do të gjeni, përmes rrjedhës së shfaqjeve hyjnore nën dritën e ajeteve-argumente të Kur’anit, rrëfimet mësimdhënëse mbi Dhulkamejnin (a.s.) që barti flamurin e besimit në një Zot të vetëm nga Lindja në Perëndim, mbi Jakubin (a.s.) …..

Titulli: Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 2
Autorë: Osman Nuri Topbash
Përkthyes: Dr. Mithat Hoxha
Botues: Sh. B. Erkam
Ballina: Altinoluk Grafik
Shtypur: Erkam Matbaasi

Në këtë libër, nga vargu i profetëve,të cilët janë pararendës dhe pothuaj si shenja paralajmëruese pranverore të ardhjes së Profetit tonë, Hz.Muhammedit -mëshira dhe paqja e Zotit qofshin mbi të do të gjeni, përmes rrjedhës së shfaqjeve hyjnore nën dritën e ajeteve-argumente të Kur’anit, rrëfimet mësimdhënëse mbi Dhulkamejnin (a.s.) që barti flamurin e besimit në një Zot të vetëm nga Lindja në Perëndim, mbi Jakubin (a.s.) të djegur nga malli e dashuria e të kthyer në monument të durimit, mbi Jusufin (a.s.) i cili në fillim jetoi ca kohë si skllav, pastaj, pas viteve të vetmisë, vuajtjes, ankthit e vështirësive të burgut si dhe luftës me unin e vet, u bë mbreti i zemrave, i cili e zbehu hënën me bukurinë e tij, mbi Shuajbin a.s.), oratorin e profetëve, mbi Musanë (a.s.), profetin çudibërës me shkopin magjik në duar, i cili e asgjësoi faraonin kokëtrashë në vorbullat e Detit të Kuq dhe vëllan e tij të mirë, Harunin (a.s.).

Kategoritë

Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 2