Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 4

CHF14.90

10 stok

Në këtë vepër modeste u përpoqëm ta përçojmë jetën shembullore të profetit të profetëve, model për gjithë njerëzimin, dhe imtësitë e thellësitë sublime të personalitetit shembullor si dhe, nën dritën e ajeteve kur’anore, rrëfimet përkatëse mbi të, mbushur plot rrjedha shfaqjesh hyjnore. Në fakt, ndërsa në përshkrimin e tij gjuhët janë tejet të paafta, edhe pohimi i tij përmes gjuhës sonë, gjithashtu, i vëllimshëm sa një gishtëz rrobagepësi ujë nga oqeani, përbëhet prej pikash vese që pikojnë në fushën tonë të njohjes…

Titulli: Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 4
Autorë: Osman Nuri Topbash
Përkthyes: Dr. Mithat Hoxha
Botues: Sh. B. Erkam
Ballina: Altinoluk Grafik
Shtypur: Erkam Matbaasi

Pasi mbi njëqind e njëzet mijë profetë dhe këto realitete e rrjedha të shfqjeve hyjnore erdhën në pikën e ngopjes si të ishin re begatie prillore gati në të derdhur, u zbrazën në mënyrë të detyrueshme në truallin e botës ndiesore njerëzore. Dhe profetët në vargun e tyre si një rrymë shkëndijash të drejtuara, u bënë pothuaj nga një pararendës dhe sihariq pranvere për ardhjen e Hz. Muhammed Mustafait (pagja dhe mëshira e Altahut qofshin mbi të!), profetit të dërguar si mëshirë për botët!..

Në këtë vepër modeste u përpoqëm ta përçojmë jetën shembullore të profetit të profetëve, model për gjithë njerëzimin, dhe imtësitë e thellësitë sublime të personalitetit shembullor si dhe, nën dritën e ajeteve kur’anore, rrëfimet përkatëse mbi të, mbushur plot rrjedha shfaqjesh hyjnore. Në fakt, ndërsa në përshkrimin e tij gjuhët janë tejet të paafta, edhe pohimi i tij përmes gjuhës sonë, gjithashtu, i vëllimshëm sa një gishtëz rrobagepësi ujë nga oqeani, përbëhet prej pikash vese që pikojnë në fushën tonë të njohjes…

Kategoritë

Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 4