POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)

Veçoritë e Muhamedit s.a.v.s

CHF6.90

20 stok

Titulli: Veçoritë e Muhamedit s.a.v.s
Redaktor: Sadush Tahiri
Redaktor i botimit: Adnan Salih
Redaktor gjuhësor: Zeqirija Ibrahimi
Redaktor artistik: Halil Berisha
Redaktor teknik: Sedat Halimi

Shtypi & Botues: Fokus Print
Tirazhi: 1000

Kategoritë

Veçoritë e Muhamedit s.a.v.s