Veçoritë e përgjithshme të Islamit

CHF12.00

5 stok

Ky libër është rezultat i më shumë se dhjetë viteve mund dhe përpjekje të dijetarit dhe mendimtarit me famë botërore Jusuf el Kardavi. Ky libër zanafillën e ka nga një ligjëratë në Libi me temën ( Veçoritë e zgjidhjes Islame). Kjo ligjëratë u shkrua dhe u botua me qindra herë dhe filloi të kërkohej nga Shejhu që të rimbahej, nga shumë qendra dhe fakultete islame në botën arabe. Ai e pa të domosdoshme që të interpretohesh islami në tërësi me të gjitha veçoritë dhe karakteristikat e tij në veçanti dhe të prezantohej islami si domosdoshmëri dhe zgjidje të halleve dhe problemeve në përgjithësi. Dhe ky mori formën që ju mbani në duar sot.

Titulli: Veçoritë e përgjithshme të Islamit
Titulli i origjinalit: El-Hasaisu’l-amme li’l-islam
Autori: Dr. Jusuf Kardavi
Përktheu: Mr. Ali Pajaziti
Recensent: Rufat Sherifi
Lektor: Agim Avdiu
Korrektor: Agim Abazi
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Jusuf Saliu
Shtypi: Shtypshkronja Print ISM
Botoi: Furkan ISM

Ky libër është rezultat i më shumë se dhjetë viteve mund dhe përpjekje të dijetarit dhe mendimtarit me famë botërore Jusuf el Kardavi. Ky libër zanafillën e ka nga një ligjëratë në Libi me temën ( Veçoritë e zgjidhjes Islame). Kjo ligjëratë u shkrua dhe u botua me qindra herë dhe filloi të kërkohej nga Shejhu që të rimbahej, nga shumë qendra dhe fakultete islame në botën arabe. Ai e pa të domosdoshme që të interpretohesh islami në tërësi me të gjitha veçoritë dhe karakteristikat e tij në veçanti dhe të prezantohej islami si domosdoshmëri dhe zgjidje të halleve dhe problemeve në përgjithësi. Dhe ky mori formën që ju mbani në duar sot.

Është një libër i rrallë për nga vlerat dhe është pothuajse shkrimi i parë në kohët moderne që e paraqet islamin me universalitetin e tij të plotë. Dihet që pushtuesit, kolonizatorët, por edhe diktaturat e mëvonshme që u instaluan në botën arabe, u munduan ta zbehin rolin dhe rëndësinë që ka feja islame në jetën e individit dhe të shoqërisë. Ju siguroj se leximi i këtij libri do të hapër për ju një dritare të re të konceptit të fesë islame se për fat të keq ne akoma mendojmë se islami është një formë dhe paraqitje e caktuar.

Kategoritë

Veçoritë e përgjithshme të Islamit