Veli dhe kuptimi

CHF6.90

4 stok

Regjistri i intelektit është mjaft i fryrë.Vështirë të thuash nëse të mirat i ka më të shumta apo të ligat.Intelekti i ka bërë edhe shpikjet që u kanë lehtësuar jetën njerëzve,ka bërë armët e shkatërrimit në masë si dhe ka drejtuar luftërat që kanë vrarë me miliona njerëz.Pyetja kyçe është:

Nga vjen ky dallim?

Si luftohet me një intelekt që tradhëton natyrën e vet?

Çfarë e bën intelektin ta harrojë mirësinë që ka në thelb dhe t’i nënshtrohet së keqes?

Libri që keni në duar synon t’u përgjigjet këtyre pyetjeve si dhe të vërë në vendin e duhur e të nxjerrë në pah marrëdhënien ndërplotësuese mes nocioneve si intelekti,zemra,shpirti,kuptimi,e vërteta dhe qenia.

Kjo vepër që mund të kategorizohet në ato të filozofisë së dijes, është e veçantë për nga përmbajtja dhe porosia që jep. Ajo na rikujton se jemi qenie që arsyetojnë, se duhet të mendojmë ndryshe rreth arsyes, se edhe ajo ka kufijtë e saj, se arsyeja duhet të na shpalosë kuptimin/kuptimet e jetës. Përmes  ‘Veli dhe kuptimi ‘autori na mëson se ka arsye që shpie nga e mira dhe arsye që çojne nga e keqja, na nxit të reflektojmë mbi qenien, thelbin e qenieve, t’u japim vlerë atyre pa i reduktuar në vlerën e tyre utilitare, të jetojmë në harmoni me njeriun, natyrën, Zotin, e kjo harmoni sjell lumturinë, të cilën me sa duket e kemi shndërruar në term abstrakt, në një kategori të humbur.

Nga përvoja mund të themi se duke lexuar ‘Velin dhe kuptimin’ në fakt lexojmë shumë libra përnjëherë, komunikojmë me porosi të jashtëzakonshme, ndriçohemi me vlera tradicionale që ky autor me ligjëratën e vet ja risjell kontekstit aktual të jetës dhe qenies tonë.

Autor:Ibrahim Kalin

Shtëpia botuese:Logos-A

Përktheu:Rubin Hoxha

Botuesi:Adnan Ismaili

Kryeredaktor:Husamedin Abazi

Redaktor biblioteke:Ali Pajaziti

Redaktor artisik dhe disenji:Edib Agagjyshi

Redaktor teknik:Naser Fera

Regjistri i intelektit është mjaft i fryrë.Vështirë të thuash nëse të mirat i ka më të shumta apo të ligat.Intelekti i ka bërë edhe shpikjet që u kanë lehtësuar jetën njerëzve,ka bërë armët e shkatërrimit në masë si dhe ka drejtuar luftërat që kanë vrarë me miliona njerëz.Pyetja kyçe është:

Nga vjen ky dallim?

Si luftohet me një intelekt që tradhëton natyrën e vet?

Çfarë e bën intelektin ta harrojë mirësinë që ka në thelb dhe t’i nënshtrohet së keqes?

Libri që keni në duar synon t’u përgjigjet këtyre pyetjeve si dhe të vërë në vendin e duhur e të nxjerrë në pah marrëdhënien ndërplotësuese mes nocioneve si intelekti,zemra,shpirti,kuptimi,e vërteta dhe qenia.

Kjo vepër që mund të kategorizohet në ato të filozofisë së dijes, është e veçantë për nga përmbajtja dhe porosia që jep. Ajo na rikujton se jemi qenie që arsyetojnë, se duhet të mendojmë ndryshe rreth arsyes, se edhe ajo ka kufijtë e saj, se arsyeja duhet të na shpalosë kuptimin/kuptimet e jetës. Përmes  ‘Veli dhe kuptimi ‘autori na mëson se ka arsye që shpie nga e mira dhe arsye që çojne nga e keqja, na nxit të reflektojmë mbi qenien, thelbin e qenieve, t’u japim vlerë atyre pa i reduktuar në vlerën e tyre utilitare, të jetojmë në harmoni me njeriun, natyrën, Zotin, e kjo harmoni sjell lumturinë, të cilën me sa duket e kemi shndërruar në term abstrakt, në një kategori të humbur.

Nga përvoja mund të themi se duke lexuar ‘Velin dhe kuptimin’ në fakt lexojmë shumë libra përnjëherë, komunikojmë me porosi të jashtëzakonshme, ndriçohemi me vlera tradicionale që ky autor me ligjëratën e vet ja risjell kontekstit aktual të jetës dhe qenies tonë.

 

Kategoritë

Veli dhe kuptimi