Vende dhe personalitete misterioze të përmendura në Kuran

CHF29.90

5 stok

Ky libër është si rezultat i shumë viteve të trajtimit të kësaj teme dhe në to mund të zbuloni gjithçka që nuk keni dëgjuar apo lexuar më parë për  Hidrin, Dhul-Karnejnin, Harunin dhe Marutin, Lukmanin, Dhul-Kiflin etj. Gjithashtu për vende si: Mesxhidli-Haram, vendi ku bashkohen dy dete, mali i Hudit, mali Kaf, diga e Dhul-Karnejnit etj.

Titulli: Vende dhe personalitete misterioze të përmendura në Kuran
Autori: Nezir Haliloviq

Ky libër është si rezultat i shumë viteve të trajtimit të kësaj teme dhe në to mund të zbuloni gjithçka që nuk keni dëgjuar apo lexuar më parë për  Hidrin, Dhul-Karnejnin, Harunin dhe Marutin, Lukmanin, Dhul-Kiflin etj. Gjithashtu për vende si: Mesxhidli-Haram, vendi ku bashkohen dy dete, mali i Hudit, mali Kaf, diga e Dhul-Karnejnit etj.

Kategoritë

Vende dhe personalitete misterioze të përmendura në Kuran