Vërtetësi dhe argumente mbi Muhamedin vulën e profetëve

CHF8.00

7 stok

M’u duk e arsyeshme t’i ofroja lexuesit të nderuar këtë shkrim për të paraqitur edhec pse në mënyrë konçize, shenjat dhe argumentet e profecisë të dërguarit tonë Muhamed (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duke mos dashur t’i zbehet zelli lexuesit në nje kohë që ai ka në duar një prej objekteve dhe çështjeve më të rëndësishme të besimit islam, por duke i nxitur nga ana tjetër të hulumtojnë ata që duan të thellohen më tepër në detajet e kësaj teme.

Category:

Titulli: Vërtetësi dhe argumente mbi Muhamedin vulën e profetëve
Autorë: Kryesia e kërkimeve shkencore kryesuar nga komisioni i dijetarëve të mëdhenjë me qendër në Rijad
Përktheu: Myrvete Allmeta
Redaktoi: Myrvete Allmeta
Radhiti në kompjuter: Alban Bullgari
Krahasoi me origjinalin: Alban Bullgari
Kopertina: Drita Berisha

Deshi Allahu i Lartmadhëruar që profecia të vulosej me Muhamedin (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Një nga kriteret më të dukshme të profecisë së tij është qenia e saj e përgjithshme, përfshirëse e gjithë krijesave. “Dhe Ne të kemi dërguar përgëzues dhe qortues për të gjithë njerëzit, por shumica e tyre nuk e dinë.” Kush mediton me kujdes, mesazhin qiellor të përcjellë nga ky profet dhe sheh që ai përcillet në çdo hap me prova, argumente, medoemos reflekton dhe nuk i mbetet veçse t’i dorëzohet pranimit dhe bindjes së plotë se ky lajmëtar është i dërguar i Zotit dhe me të vërtet ky misionar është përkujtues i njerëzve dhe mesazhieri i Allahut. Ky Profet u dërgua për njerëzit dhe xhinët. Kjo do të thotë që Allahu i Lartmadhëruar e bëri këtë mesazh qiellor dëshmues të kujdo që e dëgjon dhe do ta dëgjojë deri në Ditën që Krijuesi do të trashëgojë tokën dhe ç’ka në të, Diten e Kijametit.

Për shenjat dhe argumentet e profecisë së Muhamedit (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) dijetarët kanë folur gjatë e gjerë madje ka prej tyre që i përkushtuan kësaj teme shkrime dhe libra të veçantë.

M’u duk e arsyeshme t’i ofroja lexuesit të nderuar këtë shkrim për të paraqitur edhec pse në mënyrë konçize, shenjat dhe argumentet e profecisë të dërguarit tonë Muhamed (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duke mos dashur t’i zbehet zelli lexuesit në nje kohë që ai ka në duar një prej objekteve dhe çështjeve më të rëndësishme të besimit islam, por duke i nxitur nga ana tjetër të hulumtojnë ata që duan të thellohen më tepër në detajet e kësaj teme.

Kategoritë

Vërtetësi dhe argumente mbi Muhamedin vulën e profetëve