POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Virtyti i jetës si njeri dhe bioetika

CHF6.90

5 stok

Vepra që mbani në duar, me një gjuhë të qartë dhe me prova shkencore, e paraqet relacionin ndërmjet tekno-shkencës dhe etikës njerëzore duke e analizuar ndikimin e procesit teknologjik shkencor në prishjen e baraspeshës etike dhe aksiologjike në shoqërinë njerëzore, veçanërisht në kohën e re.

Titulli: VIRTYTI I JETËS SI NJERI DHE BIOETIKA
Autori: Metin Izeti
Boton: LOGOS-A

Vepra që mbani në duar, me një gjuhë të qartë dhe me prova shkencore, e paraqet relacionin ndërmjet tekno-shkencës dhe etikës njerëzore duke e analizuar ndikimin e procesit teknologjik shkencor në prishjen e baraspeshës etike dhe aksiologjike në shoqërinë njerëzore, veçanërisht në kohën e re.

Sipas këndvështrimit të autorit, dialogu midis bioetikës, nga njëra anë, dhe doktrinës morale të Islamit dhe ligjit islam nga ana tjetër, mund të ofrojë përgjigje për problemet bashkëkohore bioetike.

Kategoritë

Virtyti i jetës si njeri dhe bioetika