White Musk Oil Crown Perfumes,6ml

CHF8.00

11 stok

Një vaj parfumi joalkolik i koncentruar nga Musk i Bardhë nga shtëpia AL-REHAB dhe i përshtatshëm si për meshkuj ashtu edhe për femra. Kjo është e rëndë dhe me ngjyrë të pastër, me kokrriza të imta dhe ruan aromën e saj për një kohë të gjatë. I përshtatshëm për meshkuj dhe femra.

Produkti: White Musk Oil Crown Perfumes
Brendi: Al Rehab
Sasia: 6ml

Një vaj parfumi joalkolik i koncentruar nga Musk i Bardhë nga shtëpia AL-REHAB dhe i përshtatshëm si për meshkuj ashtu edhe për femra. Kjo është e rëndë dhe me ngjyrë të pastër, me kokrriza të imta dhe ruan aromën e saj për një kohë të gjatë. I përshtatshëm për meshkuj dhe femra.

Kategoritë

White Musk Oil Crown Perfumes,6ml