Xheneti në shtëpitë tona

CHF16.00

14 stok

Po të shohim, ne kemi ngritur shumë institucione të ndryshme, sindikata, klube etj..Kurse Allahu i Madhërishëm ka ngritur dhe formuar institucionin më të rëndësishëm në univers, atë të familjes. Me qëllim që jeta në tokë të funksionojë në mënyrën më të mirë, Zoti vendosi institucionin e familje. Të gjithë shoqëritë funksionojnë në bazë të familjes.

Titulli: Xheneti në shtëpitë tona
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Lektor: Erblina Kaba
Faqosja : Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Numri faqeve: 288
Formati: A5
Botues: Sh.B. Furkan ISM
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Po të shohim, ne kemi ngritur shumë institucione të ndryshme, sindikata, klube etj..Kurse Allahu i Madhërishëm ka ngritur dhe formuar institucionin më të rëndësishëm në univers, atë të familjes. Me qëllim që jeta në tokë të funksionojë në mënyrën më të mirë, Zoti vendosi institucionin e familje. Të gjithë shoqëritë funksionojnë në bazë të familjes.

Qëllimi ynë është që të bashkojmë familjen dhe të zhdukim individualizmin dhe egon.Qëllimii ynë është që ta nxjerrim çdo pjestar të familjes nga dhoma dhe qoshja e tij intime dhe ta bashkojmë me të tjerët. Nëse nuk do të mundemi ti nxjerrim pjestarët e familje nga ajo qoshe ku e kanë mbyllur veten problemet familjare do të vazhdojnë të marrin përmasa më të mëdha.

Atë ditë që ke përforcuar familje, ke forcuar shoqërinë dhe automatikisht ke forcuar Islamin, fenë e Zotit, ke fituar kënaqësinë e Profetit s.a.v.s. dhe kënaqësinë e vetë Zotit të Madhëruar.

Kategoritë

Xheneti në shtëpitë tona