Yjet e medresesë Isa Beu

CHF19.90

1 stok

Çdo fjalë e çdo fjali e kësaj monografie është një gur i çmuar në rifreskimin e mendjës dhe shpirtit të çdo besimtari për të kuptuar rolin historik e shoqëror që ka luajtur medreseja ndër shekuj dhe ç’rol mund të luaje sot ëe ringjalljen e ngrehinës së gytetërimit tonë fetar e kombëtar, këtu dhe kudo qofshin bashkat-dhetarët tanë në mbarë botën që të marrin mësim se si duhet te jetonë dhe te veprojnë nën moton e filozofisë dhe krenarisë stërgiyshore, për të qenë me sedër të pastër dhe përjetë nën Bajrakun e Resulull-llahut.

Titulli: Yjet e medresesë Isa Beu
Autori: Elez Ismaili
Redaktor; Hamdi Iljazi
Shtypi: Focus Print

Ne shumë shënime historiografike dhe bibliografike, Medresea “ISA BEU” mban namin e medreseve më të njohura dhe më të konsoliduara që ka mundur t’u përballojë të githa rëbeshëve të kohës dhe ka arritur te mbijetojë deri në ditet tona, në këtë fillim të mijëvjeçarit të tretë, duke kryer misionin e shenjtë në mbëltimin e diturive islame dhe të fushave të jera, duke mbatur lartë flakadanin e dinit dhe të dijës, Drites së Diturisë.

Çdo fjalë e çdo fjali e kësaj monografie është një gur i çmuar në rifreskimin e mendjës dhe shpirtit të çdo besimtari për të kuptuar rolin historik e shoqëror që ka luajtur medreseja ndër shekuj dhe ç’rol mund të luaje sot ëe ringjalljen e ngrehinës së gytetërimit tonë fetar e kombëtar, këtu dhe kudo qofshin bashkat-dhetarët tanë në mbarë botën që të marrin mësim se si duhet te jetonë dhe te veprojnë nën moton e filozofisë dhe krenarisë stërgiyshore, për të qenë me sedër të pastër dhe përjetë nën Bajrakun e Resulull-llahut.

Titulli i kesaj monografie ngërthen në vetvete simboliken dhe misionin e vet të shenjtë dhe s’ka kurrgjë të përbashkët me kuptimin që përdoret sot gjithkund në bote, si në estradë, në sport, në kinematografi dhe fusha të tjera të jetës.

Kategoritë

Yjet e medresesë Isa Beu