Zbukuroje jetën tënde

CHF9.00

S’ka stok

Shpesh dëgjoj njerëzit duke thënë se kanë një vëlla apo motër, një të afërm apo një të afërme, një farefis (mashkull apo femër) të cilët janë besimtarë, mirëpo vetë ata janë prej atyre të cilët nuk falen, janë njerëz te të cilët duhet të ndizet zjarri i imanit ne zemër, apo janë prei atyre të cilët duhet t’i zgjojmë nga gjumi i thellë i moskujdesit dhe i mosbesimit te Krijuesi. Ata flasin edhe për atë se nuk dinë se çfarë libri t’u ofrojnë, që ai libër t’i afrojë te Allahu dhe t’u bëjë dobi. I bazuar në këto informacione dhe në këto njohuri, vendosa që të shkruaj një libër i cili do t’u bëjë dobi njerëzve dhe i cili do ti afrojë te Allahu dhe i cili mund të jetë shkaktar i udhëzimit të shumë robërve të Allahut ne rrugën e Tij të Drejtë.

Category:

Titulli: Zbukuroje jetën tënde
Autorë: Sanin Musa
Beton: Shtëpia Botuese “Klubi Studentor”-Shkup
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktura fetare: Rexhep Memishi
Redaktura gjuhësore. Ermal Bega
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti

Shpesh dëgjoj njerëzit duke thënë se kanë një vëlla apo motër, një të afërm apo një të afërme, një farefis (mashkull apo femër) të cilët janë besimtarë, mirëpo vetë ata janë prej atyre të cilët nuk falen, janë njerëz te të cilët duhet të ndizet zjarri i imanit ne zemër, apo janë prei atyre të cilët duhet t’i zgjojmë nga gjumi i thellë i moskujdesit dhe i mosbesimit te Krijuesi. Ata flasin edhe për atë se nuk dinë se çfarë libri t’u ofrojnë, që ai libër t’i afrojë te Allahu dhe t’u bëjë dobi. I bazuar në këto informacione dhe në këto njohuri, vendosa që të shkruaj një libër i cili do t’u bëjë dobi njerëzve dhe i cili do ti afrojë te Allahu dhe i cili mund të jetë shkaktar i udhëzimit të shumë robërve të Allahut ne rrugën e Tij të Drejtë.

Për këtë, shpresoj se libri që është para jush, do të jetë shkak për shumë njerëz që të fillojnë të kryejnë namazin, që zjarri i imanit në zemrat e tyre të marrë flakë ne një zjarr të madh e të dobishëm i cili prapë nuk do të shndërrohet në zjarr që do të shkaktojë dëm, dhe ata të cilët janë të pakujdesshëm t’i zgjojë nga gjumi i thellë i paditurisë, ndërsa mosbesimtarët publikë të cilët për fat të keq ende ekzistojnë, t’i udhëzojë drejt dyerve të mëshirës se Allahut dhe drejt faljes se Tij. Të gjitha këto bëhen me qëllim që t’i lënë mëkatet të cilat çojnë drejt zemërimit të Allahut, të cilat janë produkt i pashmangshëm i mosbesimit dhe i mosnënshtrimit, që më pas të bëhen anëtarë të dobishëm të shoqërisë në të cilën jetojnë, ta zbukurojnë jetën e tyre në këtë botë dhe të arrijnë lumturinë e përhershme ne botën tjetër pas vdekjes. Po ashtu të gjitha këto duhet të jene një kontribut i vogël dhe modest për zgjimin islam në Ballkan dhe ne tërë botën, që do t’i sjellin të mira dhe lumturi gjithë gjinisë njerëzore.

Kategoritë

Zbukuroje jetën tënde

CHF9.00