Zbulimet e zemrës

CHF21.90

4 stok

Titulli: Zbulimet e zemrës
Titulli i origjinalit: Mukashefetu-l-kulub
Përktheu nga gj.boshnjake: Grup i përkthyesve
Boton: SH.B.DRITA E JETËS – GJILAN
Për Botuesin: Zekirja Abdullahu
Redaktor: Mr.sc.Taxhedin Bytyqi
Redaktura gjuhësore: Sadulla Fejzullahu

Gazali është gjeniu i katërt nga gjashtë gjenitë e mëdhenj nga Tusi dhe një nga figurat e rralla të mëdha i cili tërë jetën e tij ia kishte përkushtuar njohurive fetare dhe dyzet vjet të jetës kishte studiuar thellësitë e shkencës islame duke gdhendur xhevahir të njohjes, për të arritur deri aty që mendimet e tij dhe fjalët janë larg nga të kuptuarit e një numri të madh njerëzish të dijshëm. Padyshim, ai jo vetëm që ishte një nga dijetarët më të dalluar por dhe një nga njerëzit më të mëdhenj të botës islame, i cili që nga koha e tij e deri më sot ia ka dal t’i preokupoj dijetarët me idetë origjinale të tij, peshën shkencore dhe lëvizjen rilindëse, ndërsa trashëgimia e tij shkencore paraqet burim të frymëzimit për elitën akademike dhe intelektuale, si dje ashtu edhe sot. Duke iu falënderuar mendjes së shkëlqyer, njohjes depërtuese, logjikës kritike, mendimit dinamik, synimit të lartësuar dhe përpjekjeve shumëvjeçare u bë i dalluar në shumicën e shkencave të kohës së tij. Shpirti i tij i zgjuar dhe fryma kritike nuk duronin devijimet, mendimet sipërfaqësore të juristëve fetar, simpatinë e filozofëve myslimanë ndaj filozofisë së Grekëve antik, ngurtësinë dhe ekskluzivitetin e teologëve, risitë dhe gënjeshtrat e sufijve, materializmin dhe hipokrizinë e vaizëve, tiraninë dhe …

Kategoritë

Zbulimet e zemrës

Zbulimet e zemrës