Zemrat e ndriçuara

CHF22.00

S’ka stok

Në këtë libër do të gjeni këshilla të dobishme,në mënyrë që myslimani të përmirësoi sjelljet e tij, dhe të njohi robërinë e vërtetë ndaj Allahut të madhëruar. Këtu do të gjeni tema të rëndesishme të cilat hedhin dritë në zemrën e besimtarit, ku patjeter lexuësi do të ndjejë emocione të veҫanta sa here që do ti shfltojë faqët e këtij libri. Ky libër do t’ia bëjë të dashur myslimanit që të ketë dëshirë për të arritur përsosmërinë shpirtërore , duke ndjekur rrugen e Profetit Muhamed a.s, dhe tv pasuesve të tij besnikë deri në ditën e Kijametit.

Category:

Titulli: Zemrat e ndriçuara
Përktheu dhe përshtati: Saimir Ruhi Bulku
Korrektor fetar: Orjeta Deda – Bulku
Dizajnimi: Ilir Mullaj
Kopertina Algert Pateqi
Shtypi: AlbPaper

Në këtë libër do të gjeni këshilla të dobishme,në mënyrë që myslimani të përmirësoi sjelljet e tij, dhe të njohi robërinë e vërtetë ndaj Allahut të madhëruar. Këtu do të gjeni tema të rëndesishme të cilat hedhin dritë në zemrën e besimtarit, ku patjeter lexuësi do të ndjejë emocione të veҫanta sa here që do ti shfltojë faqët e këtij libri. Ky libër do t’ia bëjë të dashur myslimanit që të ketë dëshirë për të arritur përsosmërinë shpirtërore , duke ndjekur rrugen e Profetit Muhamed a.s, dhe tv pasuesve të tij besnikë deri në ditën e Kijametit.

Përmbajtja e librit:

Madhështia e Allahut xh.sh, Besimi tek Allahu i madhëruar, Meditimi, Pendimi,             Dashuria ndaj Allahut, Dashuria ndaj të Dërguarit, Frika e gjynaheve, Durimi dhe sëmundja, Kalitja edukimi i vetëvetës, Amaneti, Vlera e namazit, Namazi i natës, Xhamia, Xhumaja, Farefisi, Bujaria, Mëshira,       Kamata, Pirja e alkolit, Thjeshtësia, Vdekja varri, Denimi, Xheneti, Xhehenemi, Drejtësia, Edukata me bashkëshorten, Muaji i Ramazanit, Mikpritja, Lutje të Zgjedhura.

Kategoritë

Zemrat e ndriçuara

CHF22.00