Zëri i shpirtit, mrekulli e zotit

CHF9.00

5 stok

Libri « Zëri i shpirtit » është një kontribut i vërtetë në sferën fetaro-shkencore të nënqiellit tonë, me çka begatohet edhe më tepër fondi i literaturë fetare duke i dhënë hapsirë lexuesit për të thelluar njohjen e vlerave fetaro-islame dhe edukative, arësimore në përgjithësi.

Category:

Titulli: Zëri i shpirtit, mrekulli e zotit
Autor: Begzat Begzati
Redaktor : Dr.Sabri Saliu
Lektorë : Mevaip, Dauti Bastri Saliu
Korrektor : Sherif Osmani

Libri « Zëri i shpirtit » është një kontribut i vërtetë në sferën fetaro-shkencore të nënqiellit tonë, me çka begatohet edhe më tepër fondi i literaturë fetare duke i dhënë hapsirë lexuesit për të thelluar njohjen e vlerave fetaro-islame dhe edukative, arësimore në përgjithësi.

Këtë vepër e përshkon fryma e lirisë se të menduarit për t’u thelluar ne fenomenet fetaro-islame me qëllim të shpjegimit të tyre ne frymën e kohës që ato të jene sa më afër bindjes se besimtarit ne përgjithësi.
Kjo frymë e bën veprën përmbajtësore, atraktive, të freskët dhe tërheqëse për ate që e lexon dhe që mundohet të thellohet në kuptimin e saj.
Ajo që veprën e dallon nga veprat e shumta në gjuhën shqipe është fakti se autori tenton për t’i shpjeguar porositë e Kur’ anit famëlartë në frymën e shkencave të ndryshme, që në të njejtën kohë është edhe guxim i pashoq për të treguar se Kur’ ani famëlartë është i vlefshëm për çdo kohë dhe çdo vend, pa marrë parasysh nivelin e ngritjes shkencore të njerëzimit.

Kategoritë

Zëri i shpirtit, mrekulli e zotit