Zgjerimet islame përgjatë shekujve

CHF24.90

6 stok

Muslimanët i kushtuan interes të veçantë historisë në dekadat e para të hixhretit dhe për këtë u shkruan libra të ndryshëm.Në këtë libër përmblidhen ngjarjet më të rëndësishme të luftërave dhe çlirimeve, që ndodhën në kohën e të Dërguarit a.s., e deri në rënien e hilafetit osman.

Ky libër  plotësohet me referencat më të rëndësishme, që flasin për betejat islame, si dhe për situatat e tjera që u bashkëngjiten atyre. Kjo me qëllim që leximi të bëhet më i lehtë, larg detajeve të panevojshme, të cilat nuk përmendin ndonjë lëvizje apo betejë.

 

Autori: Dr.Abdulaziz el Umeri

Përktheu: Genc Plumbi, Fatjon E.Isufi

Shtëpia botuese: Jehona dhe Sira

Redaktoi dhe korrektoi: Roald A.Hysa

Muslimanët i kushtuan interes të veçantë historisë në dekadat e para të hixhretit dhe për këtë u shkruan libra të ndryshëm.Në këtë libër përmblidhen ngjarjet më të rëndësishme të luftërave dhe çlirimeve, që ndodhën në kohën e të Dërguarit a.s., e deri në rënien e hilafetit osman.

Ky libër  plotësohet me referencat më të rëndësishme, që flasin për betejat islame, si dhe për situatat e tjera që u bashkëngjiten atyre. Kjo me qëllim që leximi të bëhet më i lehtë, larg detajeve të panevojshme, të cilat nuk përmendin ndonjë lëvizje apo betejë.

Kategoritë

Zgjerimet islame përgjatë shekujve