Zgjoje zemrën tënde

CHF11.90

17 stok

Si e mbajnë muslimanët lidhjen shpirtërore me Allahun? Si mund të ndërtojmë komunitete të shëndetsh të bazuara në mardhënit e mira duhe ndihmuar njëri tjetrin? Si mund të përballohen me sukses sfidat me të ëilat përballen muslimanët sot? Të gjitha këto pyetje, por edhe shumë të tjera marrin përgjigje në këtë përmbledhje këshillash fryrmëzuese që synojnë të na kujtojnë vëndin tonë në këtë botë.

Titulli: Zgjoje zemrën tënde
Titulli i origjinalit: Revive your Heart
Autorë: Nouman Ali Khan
Përkthyes: Mr. Luan Afmataj
Përgjegjës i botimit: Albert Halili
Redaktor: Zija Vukaj
Redaktor teknik: Ilir Hoxhaj
Dizajni: Bledar Xama
Botues: Progresi Botime

Si e mbajnë muslimanët lidhjen shpirtërore me Allahun? Si mund të ndërtojmë komunitete të shëndetsh të bazuara në mardhënit e mira duhe ndihmuar njëri tjetrin? Si mund të përballohen me sukses sfidat me të ëilat përballen muslimanët sot? Të gjitha këto pyetje, por edhe shumë të tjera marrin përgjigje në këtë përmbledhje këshillash fryrmëzuese që synojnë të na kujtojnë vëndin tonë në këtë botë.

I ndarë në pesë pjesë, libri trajton probleme aktuale të shoqërisë Islamë si, mënyra se si duhët t’i qasëmi duasë, ndërtimi i një shoqërie islame kompakte, natyra kalimtare e kësaj bote, ndikimi i mënyrës së fitimit të pasurisë në jetën individuale dhe shoqërore dhe mënyra se si muslimanët duhet  ti përgjigjën rritjes së tërrorizmit në emër të Islamit. Ky libër frymëzues përmban këshilla të çmuara që i drejtohen një lexuesi të gjërë.

Nie trajtimin e tij të thell e karakteristik ndaj gjuhës së Kuranit, autori nxjerr në pah mësime nga ajetet kuranore që na orientojnë drejt suksesit ne këtë botë dhe boten tjetër.

Kategoritë

Zgjoje zemrën tënde