Bazat e dispozitave e komentuar nga Al-Besam vëllimi i parë

CHF30.00

23 stok

Ky libër ka gjetur një gamë të madhe lexuesish dhe nuk kishte se si te ndodhte ndryshe.

Category:

Titulli: Bazat e dispozitave e komentuar nga Al-Besam vëllimi i parë
Autori: Abdulganij El Makdisij
Komentuesi: Abdullah ibn Abdurrahman Al- Besam
Përktheu: Myrvete Allmeta
Redaktoi: Myrvete Allmeta
Radhiti në kompjuter: Alban Bullari
Krahasoi me origjinalin: Alban Bullari
Kopertina: Drita Berisha
Botues: Erwa

Falenderojmë Allahun xh.xh. që na e bëri të mundur ta kemi në dorë një libër kaq të vlefshëm të jurisprudencës islame. Ky libër ka gjetur një gamë të madhe lexuesish dhe nuk kishte se si te ndodhte ndryshe. Në të është përmbledhur dituria dhe njohja më e saktë e transmetuar nga pejgamberi a.s. rreth kapitujve të ibadetit si , pastërtia, namazi dhe llojet e tij, zekati dhe agjërimi. Ky libër është i domosdoshëm dhe në të njëjtën kohë i mjaftueshëm si për ata që janë fillestar, po ashtu edhe për ata që kërkojnë të thellohen në dijet islame. Ky libër është i mbështetur në librin e Ibn Tejjimijes“ Mexhmu-ul fetaua „ si dhe në“ Sherh el Umdeh „ të dijetarit të madh Ibn Dekik el Id. Lusim Allahun xh.xh. që të gjithë të përfitojnë nga kjo vepër madhështore dhe Allahu xh.xh. ti shpërblejë në mënyrën më të mirë autorët e saj.

Kategoritë

Bazat e dispozitave e komentuar nga Al-Besam vëllimi i parë