Bazat e thirrjes

CHF38.00

98 stok

Të thërrasësh në fenë e Allahut xh.xh. është puna më e mirë dhe vepër e profetëve. Andaj jo të gjithë, pamvarsisht dëshirës së mirë që mund të kenë, mund ta bëjnë këtë. Allahu xh.xh. në kuranin famëlartë thotë: “‎”Thuaj: “Kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë thërras te All-llahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Larg të metave është All-llahu, e unë nuk jam nga idhujtarët.” (Jusuf, 108) ” prandaj për të gjithë ata hoxhallarë dhe njerëz të davetit që në xhamitë , fshatrat dhe qytetet e tyre, angazhohen me cështjen e davetit patjetër që kanë nevojë për këtë libër. Ky libër trajton katër çështje tepër madhore të thirrjes islame dhe kush i kupton mirë dhe i përdor ato , Allahu xh.xh. do ti japë sukses. Ato janë:

Category:

Titulli: Bazat e thirrjes
Autorë: Abdul Kerim Zejdan
Përtheu: Mr. Flamur Sofiu
Redaktor profesional: Prof. Driton Arifi
Redaktura gjuhësore: Dr. Hysen Matoshi
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Të thërrasësh në fenë e Allahut xh.sh. është puna më e mirë dhe vepër e profetëve. Andaj jo të gjithë, pamvarsisht dëshirës së mirë që mund të kenë, mund ta bëjnë këtë. Allahu xh.xh. në kuranin famëlartë thotë: “‎”Thuaj: “Kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë thërras te All-llahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Larg të metave është All-llahu, e unë nuk jam nga idhujtarët.” (Jusuf, 108) ” prandaj për të gjithë ata hoxhallarë dhe njerëz të davetit që në xhamitë , fshatrat dhe qytetet e tyre, angazhohen me cështjen e davetit patjetër që kanë nevojë për këtë libër. Ky libër trajton katër çështje tepër madhore të thirrjes islame dhe kush i kupton mirë dhe i përdor ato , Allahu xh.xh. do ti japë sukses.

Ato janë:

1- Tematika e thirrjes ( që është feja islame)
2- Thirrësi
3- I thirruri ( që janë njerëzit e thjeshtë)
4- Dhe mjetet e thirrjes.

Ky libër është akoma edhe më i vlefshëm për ata hoxhallarë dhe thirrësa që punojnë në perëndim. Lus allahun xh.xh. që të na japë sukses.

Kategoritë

Bazat e thirrjes