Begatia e fjalës së mirë

CHF21.90

16 stok

Një fjalë e mirë, sjellë shumë begati, sevape dhe mirësi. Këtë më së miri e sqaron dijetari i mirënjohur, doktori i zemrave, Ibën Kajim el Xhevzije, në librin “Begatia e fjalës së mirë”…

Titulli: Begatia e fjalës së mirë
Titulli i origjinalit: El uabili es-sej-jibu minel kelimi et-taj-jibi
Autor: Ibn Kajim el Xhevzije
Referencat: Muhamed Aued
Shqipëroi nga arabishtja: Genc Plumbi
Krahasoi me origjinalin dhe redaktoi: Fadil M. Musliu
Redaktor gjuhësor: Ilir E. Haxhiaj
Korrektor: Roald A. Hysa
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Jehona & Sira

Një fjalë e mirë, sjellë shumë begati, sevape dhe mirësi. Këtë më së miri e sqaron dijetari i mirënjohur, doktori i zemrave, Ibën Kajim el Xhevzije, në librin “Begatia e fjalës së mirë”…

Kategoritë

Begatia e fjalës së mirë