Dhjetë të përgëzuarit me xhenet

CHF7.50

18 stok

Në këtë libër bëhet fjalë për dhjetë të përgëzuarit me Xhenet: Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Talhaja, Zubejri, ABdurrahman Ibn Avfi, Sad Ibn Ebi Vekasi, Seid Ibn Zejdi dhe Ebu Ubejdeja.

Category:

Titulli: Dhjetë të përgëzuarit me xhenet
Autor: Halid Hadim es-Suruxhi
Përktheu: Skender Mehmeti , Ilmi Rexhepi
Redaktor profesional: Ejub Musa
Redaktor gjuhësor: Hysen Maloku
Kopertina: Dorlir Kraja
Për Botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: SIRA
Shtypi: Focus Print – Prishtinë, Shkup

Në këtë libër bëhet fjalë për dhjetë të përgëzuarit me Xhenet: Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Talhaja, Zubejri, ABdurrahman Ibn Avfi, Sad Ibn Ebi Vekasi, Seid Ibn Zejdi dhe Ebu Ubejdeja.

 

Kategoritë

Dhjetë të përgëzuarit me xhenet